ទំព័រដើម - 25 Car
 • Mon - Sun 8.00 - 18.00
 • #33, Street 1007, Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
 • +855 92 481 838

The Biggest Car Website in Cambodia

EcoSport_Ext-6
15
$27 900
រថយន្តថ្មី 2021 Ford EcoSport
 • Ford
 • 8.4 L/100km
 • Automatic
cq5dam.web_.1280.1280-7
14
$145 000
រថយន្តថ្មី 2020 Ford Mustang GT
 • Ford
 • 12.3 L/100km
 • Automatic
picanto_red
16
$19 900
New 2021 Kia Picanto
 • Kia
 • 4.8 to 5.8L/100km
 • Automatic
kia_setos8
19
$43 000
New 2020 Kia Seltos
 • Kia
 • Combine: 8.7 L/100Km
 • Automatic
125136616_4062581783771906_2123201601353937045_n
31
1
$64 500
$59 500
New 2021 Ssangyong REXTON
 • Ssangyong
 • 8.9L/100km
 • Automatic...
Santa Fe 2021 $60,500.00
10
$60 500
New 2021 Hyundai Santa Fe
 • Hyundai
 • Automatic
2021-palisade-lx2-0021-w-boat-gallery_16-9
12
1
$79 990
New 2021 Hyundai Palisade
 • Hyundai
 • Combine: 10.7 L/100Km
 • Automatic
+
cars for sale
+
visitors per day
+
dealer reviews
+
verified dealers

ព័ត៌មានថ្មីៗ

វីដេអូថ្មីៗនៅលើ យូធូប _______________________________________________________________